Polskie Skrzyda w Turcji
New
Nowe

Polskie Skrzydła w Turcji 1936–1948

Samolot po polsku • 2023
AuthorsAndrzej Glass
IllustratorArtur Juszczak, Dariusz Karnas
ISBN9788367227339
Release date2023-02-24
SeriesSamolot po polsku
Cat. No.Sam 07
CategoryNew CategoryNowe
FormatA4 pb, 60 pages (60 in colour)
Price52.00 PLN Price15.00 GBP

Książka opisuje eksport polskich samolotów do Turcji, przed 2 wojną światową, oraz prace polskich konstruktorów lotniczych w tureckich zakładach lotniczych.

Dodatkowo plany samolotów PZL P.24 oraz konstrukcji opracowanych w Turcji.

Plansze barwne tureckich PZL P.24.

Polish text.

The book describes the export of Polish aircraft to Turkey before World War II, and the work of Polish aircraft designers in Turkish aircraft plants. 

In addition, scale plans of PZL P.24 aircraft and aircraft developed in Turkey.

Color profiles of Turkish PZL P.24.

 

Order book from shop
Order book from shop

Other titles
from series